Algemene Voorwaarden - Volledig jezelf zijn

Algemene voorwaarden

Disclaimer en algemene voorwaarden

Website: www.volledigjezelf zijn.com

Bezoekadres:
Vollewens 77
3905 WZ Veenendaal

Disclaimer
Een natuurcoachings-traject en de cursussen ondersteunt en begeleidt mensen in hun persoonlijke, spirituele en innerlijke zelfontwikkeling.
Een natuurcoaching-traject kan worden gedaan als aanvulling op, maar is niet bedoeld ter vervanging van een medische of psychiatrische behandeling, noch ter vervanging van het gebruik van medicijnen.

De adviezen, coaching en cursussen van Mariska van den Ende zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen.
Een natuurcoaching-traject of cursussen kunnen nooit een medisch advies van een arts of een medisch deskundige vervangen.

Algemene voorwaarden
Om een natuurcoaching-traject of cursus te kunnen boeken is het nodig dat je emotioneel, mentaal en geestelijk stabiel bent.
Geef vooraf aan als je onder behandeling (geweest) bent bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener.
Is je toestand niet of nog niet helemaal stabiel en gebruik je medicatie of overmatig drugs of alcohol, geef dit dan door als je het traject boekt.

Volledig Jezelf Zijn is niet aansprakelijk voor fysieke, materiële of immateriële schade ontstaan voor, tijdens of na een natuurcoachings-traject of cursus, en op de heen of terugreis.

Volledig Jezelf Zijn doet geen toekomst voorspellingen. Het kan gebeuren dat er tijdens een natuurcoachings-traject of cursus toch informatie over jouw toekomst doorkomt. Dit betekent niet dat hierop garantie geven wordt.

Indien je voor een andere persoon een natuurcoachings-traject of cursus wilt afspreken heb je vooraf toestemming nodig van deze persoon. Dit geldt ook als je een foto meeneemt van een persoon en daarover vragen hebt.
Voor kinderen of volwassenen die (nog) niet geacht worden volledig over zichzelf te kunnen beslissen kan hiervan worden afgeweken.
Dit betreft o.a. kinderen beneden de 10 jaar en volwassenen met een dermate verstandelijke beperking dat zij niet bij machte zijn over zichzelf te kunnen beslissen.

Betaling
Na het inplannen van een consult ontvang je een factuur per e-mail, welke per bankoverschrijving voldaan kan worden.
Uiterlijk 24 uur voor aanvang van een natuurcoachings-traject dient het bedrag voldaan te zijn.
Bij geen betaling kan de natuurcoaching niet doorgaan.
In sommige gevallen is de verwerkingstijd bij de bank langer dan het periode tussen betalen en aanvang van het consult of traject,
in dat geval vragen we je om een betaalbewijs ter verificatie.

Annuleringsvoorwaarden consulten
Annuleren of verplaatsen van een afspraak kan tot 48 uur voor de afgesproken datum en tijdstip.
Binnen 48 uur kan er niet meer geannuleerd of verschoven worden en wordt de gehele prijs van de natuur-coaching in rekening gebracht. Het annuleren of verplaatsen van een consult kan alleen per email.